skip to Main Content

Sommarnyhet för dig som reser över Skurusundet. Natten till den 14 juli planerar Trafikverket att öppna Skurubron västerut. Därmed är bron öppen för trafik i båda riktningarna. I juni öppnades bron i östlig riktning. Broarna får också namnen Skurubron och Gamla Skurubron.

Den 1 juni öppnade Skurubrons tre körfält österut. Nu öppnar två körfält västerut. Det tredje körfältet, med avfart till Skuru kommer att öppna längre fram. I körfälten längst till höger kör fordon som ska på och av bron i trafikplatserna Skuru och Björknäs.

Trafik leds om på natt mot fredag den 14 juli

Under natten till fredag den 14 juli, när trafiken läggs om till nya bron kan det förekomma kortare väntetid på vissa sträckor, med köer som följd. Var uppmärksam på information från trafikvakter och vägskyltar.

Mopeder och östgående trafik på Gamla Skurubron från den 21 juli

Den 21 juli öppnar Gamla Skurubron för östgående trafik, detta innebär att norra bron får dubbelriktad trafik. Från samma datum måste mopeder, A-traktorer och andra fordon endast köra på den gamla bron eftersom Skurubron blir klassad som motorväg.

För karta och information om trafikomläggningarna 14 och 21 juli, se Trafikverkets webbplats: Skurubron öppnar i båda riktningarna

Nya namn – Skurubron och Gamla Skurubron

När nya bron öppnar för trafik i båda riktningarna får den ursprungliga bron namnet Gamla Skurubron. Den nya bron övertar namnet Skurubron och även den äldre brons vägnummer, väg 222.

Läs mer om namngivning av broarna på Trafikverkets webbplats: Skurubroarna har fått sina namn

Broavgift på nya bron införs den 1 oktober

Under sommarens öppningsperiod är den nya bron avgiftsfri. Från och med den 1 oktober kostar det 4 kronor per passage att köra över nya bron. Gamla Skurubron kommer fortsätta vara ett avgiftsfri alternativ över Skurusundet.

Läs mer om broavgiften och finansiering under ”Fakta om projektet”.
Läs hur avgiften betalas och vilka fordon som ska betala hos Transportstyrelsen: Broavgift på nya Skurubron

Bild: Trafikverket

Säkrare och mer flyt i trafiken

Skurubron skapar en trafiksäkrare förbindelse med bättre framkomlighet. Med två broar, Skurubron och Gamla Skurubron, finns dessutom alternativa resvägar som kan användas om det till exempel blir stopp i trafiken.

Fakta om nya Skurubron

Namn: Kontrapunkt
Färg: Ljusgrå
Längd: 379 meter
Segelfri höjd: 32 meter
Stålets vikt: 5 800 ton

Läs mer om projekt Skurubron på Trafikverkets webbplats: Projekt Skurubron

Bild: Trafikverket