skip to Main Content
Valberedningen

Valberedningen

Valberedningen är ett fristående, av medlemmarna valt organ, för att säkerställa att det finns aspiranter till styrelseuppdraget.

Valberedningen förbereder förslag till ledamöter men det är endast föreningsstämman som kan besluta om vilka ledamöter som ska väljas in.

Det är utvecklande och roligt att jobba med förtroendeuppdrag inom föreningen. Brf Nyckeln är en stor förening och det finns alltid ett behov av personer som är villiga att på ett eller annat sätt engagera sig.

Vill Du veta mera, kontakta:
styrelsen@nyckeln.se