skip to Main Content

Uppdaterad information 22 dec. 

Kära medlem,

Vi skriver för att informera dig om att månadsavgiften för din lägenhet kommer att öka med 20 % från och med februari 2024. Vi förstår att detta kan orsaka en del besvär och frustration, men vi hoppas att du kommer att uppskatta skälen bakom detta beslut.

Den främsta orsaken till avgiftsökningen är att vi har ett akut behov att utföra flera större underhållsåtgärder bla av våra hissar, ventilationsrengöring + OVK samt projekteringsarbetet inför kommande takunderhåll. Utöver ökade underhållskostnader har dom stigande kostnaderna för försäkringar, räntor, värme-, el- och vatten. Som ni kanske vet har Sverige de senaste åren upplevt kallare vintrar och varmare somrar, vilket har ökat efterfrågan på värme- och kylsystem. Dessutom har priset på el och vatten stigit på grund av inflation och miljöfaktorer. Dessa faktorer har resulterat i högre utgifter för oss som fastighetsägare och för att vi ska få en hållbar likviditet behöver vi höja avgiften med 20%.

Vi har försökt hålla avgiftshöjningen så låg som möjligt och vi kommer även satsat på en del energibesparande åtgärder för att minska vår förbrukning av el och fjärrvärme. Vi ska till exempel installera sensorer i varje lägenhet så vi kan få ut fakta om hur vår värmedistribution fungerar till varje lägenhet för att sedan värme optimera vår undercentral efter väder och vind automatiskt. Vi skall även utföra en ventilationsrengöring i samband med OVK vilket kommer uppgraderat ventilationssystemen för att förbättra inomhusklimatet och komforten. Dessa åtgärder kommer inte bara att spara pengar på lång sikt, utan också minska vår miljöpåverkan och koldioxidavtryck. 

Vi hoppas att du förstår vår situation och stödjer vårt beslut. Vi värdesätter vår förening och vi vill ge er bästa möjliga livsvillkor. Om du har några frågor eller funderingar så kommer vi hålla ett informationsmöte den 11 januari kl 19.00 i föreningslokalen på gård 5.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen