skip to Main Content
Grillningsregler

Grillningsregler

Ta hänsyn och tänk på brandrisken!

Att grillningen ökar på sommaren är naturligt. Men bor man i flerbostadshus måste man ta hänsyn till andra boende. På balkong är det tillåtet med elgrill, på markplan är kol och gasol tillåtet. Men oavsett läge så ta både brandrisk och störning i beaktning. Respektera grannar om de blir störda och grilla aldrig direkt under fönster och balkonger. Mindre än 5 m från fasaden är kol/gasolgrillning inte tillåtet.