skip to Main Content
Parkering

Parkering

Garageplats

Samfälligheten äger ett flertal garagehus i Jarlaberg där man kan hyra parkeringsplats.
Priserna varierar och administreras av HSB .

Kö till parkeringsplatserna förekommer.

För att ansöka om garageplats, kontakta:
HSB på telefon  010-442 11 99
HSB’s webbplats Länk till HSB Stockholm

Garagenycklar erhålles av HSB, inte av föreningen.

Laddstolpar

Information om laddstationer i våra garage kan hittas på Jarlabergs samfällighets hemsida (se nedan länk)

Laddstationer | Jarlabergs samfällighet (jarlabergsf.se)

Parkeringsförbud/stoppförbud på gatan

Det råder parkeringsförbud längs hela Diligensvägen och stoppförbud på onsdagar vintertid för att kommunen ska kunna snöröja vägen och trottoaren.

P-platser utanför garaget

De finns avgiftsbelagda parkeringsplatser utanför garaget på Diligensvägen. Biljettautomaten står i hörnet av garaget. Ifall det är fullt på dessa platser kan det finnas lediga platser på garagets tak (skyltat), vilket dock kräver att någon som hyr parkeringsplats i garaget öppnar garageporten med nyckel. Parkeringsbiljett krävs då på samma sätt. Parkeringsplatserna förvaltas av samfälligheten. Brf Nyckeln har inget inflytande på parkeringsplatserna och kan inte utfärda några temporära p-tillstånd eller dylikt.

Gården

Det råder MC- och bilparkeringsförbud på våra gårdar, utanför portar, gräsmattor och utanför uteplatser. Det är dock tillåtet att köra in på gårdarna för i- och utlastning i max 6 minuter. Om någon parkerar under längre tid går det bra att ringa Apcoa 08-18 77 40 som delar ut p-böter!

Medlemmar som ska flytta eller väntar på någon leverans bör informera leverantören om att större lastbilar ej kan köra in på gårdarna utan istället får parkera på infarten.

Mopeder

Mopedparkering finns utanför D 70.
OBS! Mopeder får endast rullas inne på gården och ska startas först ute på gatan.

Journummer till garaget 

Kontakta (DRF) Dygnet Runt Fastighetsservice 08-187 000

Distansöppning med fjärrkontroll av grindarna i garagen

Samfälligheten har instellerat möjlighet att öppna grindarna till garagen genom att bara trycka på en knapppå en ny typ av plastnyckel (sändare). Öppning kan ske upp till ca 10 meters håll.

För att kunna använda denna möjlighet, måste du köpa en speciell sändare. Den kommer att kosta 400 kronor per styck. Betalning sker kontant när du hämtar den. Den ”gamla” brickan skall du behålla-den fungerar fortfarande precis som tidigare för att öppna dörren till garaget.

Jarlaberg Samfällighet ansvarar för garagen, så all övrig info finns på deras webb.

Webb plats Jarlabergs samfällighet (jarlabergsf.se)