skip to Main Content
Årsredovisning

Årsredovisning

I årsredovisningen presenteras information om vår bostadrättsförening.

Förutom balans- och resultaträkningen innehåller årsredovisningen:

  • en förvaltningsberättelse, som är en redogörelse i ord för vad som hänt under räkenskapsåret och tiden närmast därefter
  • uppgifter om ställda panter och ansvarsförbindelser