skip to Main Content
Förvaltning

Nabo

Föreningen anlitar genom avtal NABO för ekonomisk förvaltning. administration, mark och fastighetsförvaltning  Detta innebär att följande uppgifter utförs av NABO, på uppdrag och under kontroll av föreningens styrelse:

  • Ekonomisk handläggning dvs. bokföring, avgiftsavisering, kravverksamhet mm.
  • Förvaltning, dvs. pantförskrivningar, handhavande av fakturor. Förebyggande underhåll och reparationer. Brand och vattenskador.

V.g. kontakta NABO om det t.ex. gäller:
byte av namnskylt, fel i lägenheten eller fastigheten, t.ex. stopp i avloppet, elfel eller trasiga lampor i trapphus.

NABO SERVICECENTER:
Ring 010-288 00 26 Vardagar 07:00-16:00.
Webb-kontakt: Felanmälan – Nabo

Jourtelefon 16:00-07:00

Observera att ärenden på jourtid debiteras extra. Boende kan komma att debiteras för jourutryckningen.