skip to Main Content
OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

OVK skall genomföras var 6:e år.

Nedan viktig info om hur köksfläktar skall installeras och vilka modeller som är godkända.

Lgh i flerfamiljehus Tryckande, så kallad spisfläkt (med motor) får ej vara ansluten till frånluftskanalen i köket. Det kan påverka det gemensamma ventilationssystemet negativt och att föreningen inte får godkänd OVK som är ett myndighetskrav. Endast volymkåpa (spiskåpa) får installeras eller alternativt kolfilterfläkt om den ej är ansluten till frånluftskanalen. Dock måste frånluftsventil (likadan som den i badrum) vara monterad på frånluftskanalen.

Radhus Spisfläkt med motor kan användas, men måste vara av sådan typ att den även kan styra fläkten på taket. Spiskåpa för extern styrning i radhusen rekommenderas någon utav följande modeller: Franke spiskåpa 251-16, Franke spiskåpa 392-16, Franke spiskåpa Tender 724-16.