skip to Main Content
Medlemsinfo & Regler

Medlemsinfo & Regler

Under medlemsinfo & regler hittar man svar på frågor såsom vad bekostar man själv och vad ansvarar föreningen för i lägenheten, vilka ordnings- och trivselregler som gäller, m.m.