skip to Main Content
Info till mäklare

Rubrik

Info till mäklare

Svar på de vanligaste frågorna mäklarna ställer inför försäljning.

  • Planerar föreningen att höja avgiften? Styrelsen eftersträvar en god ekonomi som tål framtida utmaningar i form av både planerat och oplanerat underhåll samtidigt som medlemmarna kan vara trygga med en stabil, eller lägre, avgiftsnivå. Föreningens lån har olika lång löptid, vilket innebär att föreningen är mindre känslig för ev. framtida räntehöjningar. Brf Nyckeln är föreningen i Jarlaberg med lägst avgift och har de senaste 10 åren inte ökat avgiften. Under 2024 kommer vi bli tvungna att öka avgiften p.g.a ökade kostnader som räntor, energi, vatten och underhåll. Ökningen kommer bli 20% och vi kommer sannolikt bli tvungna med ytterligare ökning i 2025, detta är dock inte beslutat ännu.
  • Har det fattats beslut om stora renoveringar? Inga direkta besluta ännu om större investeringar men vi ser en del större underhåll som kommer behövas de kommande åren. Se årsredovisningen för mer information. Senaste version finns att hitt under Om Brf Nyckeln / Årsredovisning.

Vad ingår i årsavgiften?

o   Värme och vatten.

o   Bredband samt trådlöst bredbandsmodem på 250/50 Mbit/s från Tele2.

o   Digital-TV (Tele 2’s Grundpaket SVT + 8 favoriter.

o   Bostadsrättstilläggsförsäkring. Medlemmar måste dock teckna egen hemförsäkring.

o   Enkel sophantering: Sopnedkast finns i trapphuset.

 

Nyckeln har också ett eget grov soprum som är öppet tre gånger i veckan. Minst en gång om året, i samband med föreningens städdag, finns även möjlighet att bli av med större avfall.

o   Fritt antal tvättider i tvättstugorna (2 st).

o   Bastu (2st) som kan hyras utan kostnad.

o   Gårdslokaler att hyra för liten slant. I dessa kan boende samla nära och kära när större utrymme behövs. T.ex för barnkalas och liknande.

  • Vem sköter förvaltningen? NABO är en viktig samarbetspartner, men det finns fler. Se årsredovisningen.
  • Behöver föreningsmedlemmarna också vara HSB-medlemmar? NEJ
  • Fler frågor: Styrelsen hänvisar i första hand till maklarservice.com.