skip to Main Content
Balkonginglasning

Sammanställning av aktuella regler för balkonginglasning och uteplats

Medlem ska följa Föreningens särskilda anvisningar och vid var tid gällande policys och ordningsregler för balkonginglasning och uteplats. Bostadsrättshavaren är skyldig att ge Föreningen och den som utför syn, tillträde till lägenheten för eventuell syn.

Balkonginglasning

Det krävs bygglov för att glasa in balkonger.

Om du/ni vill ansöka om bygglov för inglasning av balkong så ska följande handlingar inkomma till Nacka Kommun:
•Ifylld ansökningsblankett (blanketten kan laddas ner nedan)
•Förslag till kontrollplan (exempel på kontrollplan finns för nedladdning nedan)

Information om kostnad för bygglovet ges av kommunen.
Ett bygglov ska ha påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år..

Ansökan skickas till:
Nacka Kommun
Bygglovenheten
131 81 Nacka

Regler för inglasning av balkong

Balkonginglasning

  • Styrelsen ska godkänna balkonginglasningen innan den kan påbörjas.

  • Bostadsrättshavaren ansvarar för att söka bygglov för balkonginglasningen

  • Borrning och infästning får inte göras i föreningens fasad

  • Hålla balkonginglasningen i gott skick och svara för samtliga kostnader för åtgärder såsom löpande underhåll, renhållning, annan skötsel och reparationer