skip to Main Content
Studsmattor

Studsmattor

Brf. Nyckeln tillåter inte studsmattor på föreningens mark.

Av säkerhetsskäl. Flera parter skulle kunna bli ansvariga om skada uppkommer. Ägaren till studsmattan, föräldrar till sitt barn, bostadsrättsföreningen och tillverkaren kan alla i olika scenarier och i olika utsträckning bli ansvariga för en eventuell skada/dödsfall.