skip to Main Content
Bassänger och Barnpooler

Bassänger och Barnpooler

Brf Nyckeln tillåter inte bassänger och barnpooler på föreningens mark, egen balkong, uteplats eller terrass.

Varför? Av säkerhetsskäl. Flera parter skulle kunna bli ansvariga om skada uppkommer. Ägaren till lekredskapet, föräldrar till sitt barn, bostadsrättsföreningen och tillverkaren kan alla i olika scenarier och i olika utsträckning bli ansvariga för en eventuell skada/dödsfall.