skip to Main Content
Styrelsen

Efter föreningsstämman den 24 maj 2023 består styrelsen för Brf Nyckeln av följande förtroendevalda:

Niklas Grop
Heidi Grundén
Mikael Vestin
Tim Seiter
Antonia Joon
Fredrik Egerström
Leena Edholt
David Rosborg

Styrelsen, som vanligtvis sammanträder en gång per månad, nås via styrelsen@nyckeln.se eller brevinkast på D 72, nb.s.