skip to Main Content
Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Vilka regler vid andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens tillstånd. Begäran om tillstånd ska ske skriftligen och ska innehålla skäl för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Kostnad för andrahandsuthyrning utgår med 1/10 av basbeloppet per år.

Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.