skip to Main Content
Gränsdragningslista

Gränsdragningslista

Vad bekostar man själv och vad ansvarar föreningen för i lägenheten?

Nedan finns en gränsdragningslista där det framgår vad som ansvaras av dig som medlem och av föreningen.