skip to Main Content
Bostadsförsäkring

Bostadsförsäkring

Säg upp ditt individuella bostadsrättstillägg.

I din hemförsäkring har ni en kompletterande bostadsrättstillägg, har ni inte sagt upp detta ännu är det tid att göra det

Den ingår redan för samtliga medlemmar i Nyckeln.

Ny försäkring från 1 maj 2020

Mer info finns i dokumentet Bostadsrättsförsäkring 2020