skip to Main Content
Nya trafikplats Skvaltan är klar!

Ombyggnaden av trafikplats Skvaltan är klar och fredagen den 5 juli öppnade Trafikverket anslutningen till Jarlaberg. Det innebär att trafikanter enkelt och smidigt kan ansluta till väg 222, Värmdöleden.

Ombyggnaden av trafikplats Skvaltan är en del av ett större projekt som syftar till att förbättra trafikflödet och anpassa infrastrukturen till framtida utveckling i området. Den ombyggda trafikplatsen har en ny in- och utfart i nordväst med en koppling till Jarlaberg och Nacka Strand.

Trafikverket säger att det har varit utmanande att bygga om trafikplatsen nära trafiken och av säkerhetsskäl har på -och avfarterna till- och från Värmdö varit avstängda. Dessa öppnades igen natten mot fredagen den 5 juli.

Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Bilden föreställer den nya cirkulationen norr om väg 222, Värmdöleden. Foto: Pia Tallgren/Trafikverket